Skip to content

VERSENYSZABÁLYZAT A 2023-as VERSENYÉVADHOZ MASZOSZ KONZOL

1.) NEVEZÉS
1.1 Bárki, aki rendelkezik az F1’22 program futtatásához elégséges konfigurációjú géppel/konzollal és kormánnyal/kontrollerrel, valamint megfelelő internet-kapcsolattal, nevezhet a bajnoki szezonra feltéve, ha elfogadja jelen szabályzatot és a liga rendelkezik még szabad pilóta státuszokkal.

2.) SPORTSZERŰ VISELKEDÉS
2.1 A bajnokság szervezőinek elsődleges célja, hogy bárkinek, akinek nevezése elfogadásra került és megkapta a versenyengedélyét, kellemes időtöltést és szórakozást biztosítson, éppen ezért elvárják a sportszerű viselkedést.
2.2 Sportszerű és tisztességes magatartást tanúsít a versenyző, ha a rendezvény során figyelemmel van arra, hogy nem egyedül van a pályán, szándékosan vagy gondatlanságból nem okoz balesetet, betartja a szabályokat, a rendezvény során nem kényszerít másokat
balesetveszélyes helyzetbe, illetve nem juttat másokat jogtalan előnyhöz – a csapattaktikai előnyök kivételével.
2.3 A sportszerűtlen magatartás büntetést von maga után. A bajnokságból való kizárást is vonhatja maga után a szándékos, előre megfontolt szándékú baleset okozása, a rendezvény (gyakorlás , időmérő, futam) lebonyolításának szándékos megzavarása, akadályozása.

3.) PROGRAMKÖRNYEZET – F1’22
3.1 Technikai jellegű rendezvény miatt minden műszaki probléma, meghibásodás, meg nem felelés, amely a versenyzők oldaláról jelentkezik – még ha az tőlük független is (pl. az internetszolgáltatás hibái), nem teszik lehetővé az egyedi elbírálást, az ebből eredő hátrányokat
a versenyzők viselik.
3.2 Az EA által kiadott F1’22 játékkal kerül megrendezésre a bajnokság
3.3 A bajnokságban a futamokon maximum 20 pilóta vehet részt. Tartalék pilóta státusz arra az esetre van fenntartva, ha az adott futamon hiányzás(ok) miatt a tartalék pilóta a hiányzó autójába ülve versenyezhet. Gyűjtve ezzel a saját pontjait, illetve az adott csapat pontjait.

4.) PROGRAM BEÁLLÍTÁSOK – F1’22
Lobby indítása Vasárnap 17:50 Verseny kezdte 18:00
Versenyek színe adja a hétvége lebonyolítását !
ARANY – Short Quali – 50% Futam
ZÖLD – One-Shot Quali – 50% Futam
PIROS – One-Shot Quali – Sprint – 50% Főfutam
4.1 Segítségek:
a. Kormányzás –nincs
b. Fékezés –nincs
c. blokkolásgátló – van
d. segédvonalvezetés – csak kanyarokban
e. kipörgésgátló -Full
f. Váltó – Ahogy szeretné a versenyző
g. boksz bejárat –nincs
h. Boksz kijárat – nincs
i. ERS – nincs
j. DRS – nincs
4.2 Minden autó azonos fizikával rendelkezik (equal performance)
4.3 Az időjárás dinamikus, és realisztikus az előrejelzés pedig megközelítőleges/Approximate
4.4 Teljes zászló szabályok, szigorú vágás szabály, „Parcferme” bekapcsolva,
standard/Immersive Biztonsági autó.
Felvezető kör van / Immersive mód
4.5 Az AI-k erőssége 70.
4.6 Törés csökkentett
4.7 „Auto Reset To Track” – alkalmazása TILOS – Amennyiben valaki alkalmazza az adott versenyről való
DSQ von maga után !!!
4.8 Szellem autó (Ghost) bekapcsolva
4.9 A futamokat a versenyzők kötelesek felvenni időmérő kezdetétől verseny végéig ( Twich ; Youtoube )
és a discord ennek megfelelő csatornájára a verseny utáni nap este 20:00-ig feltölteni .Futam
felvételének fel nem töltése 1 büntetőpontot von maga után.

5.) PONTOZÁSOS RENDSZER
5.1 A futamok utáni pontozás a következő helyezések szerint:
Normál futam: 25, 22, 20,19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10, 8, 6,4,2
Sprint: 12,11,10, ,8,7,6, 5, 4, 3, 2,
5.2 A futamon elért leggyorsabb kör: +2 pont csak a Normál futamon a Sprinten NEM
5.3 Bonus Pont – Az a versenyző aki bármilyen időbüntetés nélkül teljesíti a futamot ( 3sec ; 5 Sec ; DT ;
bírói időbüntetés ) és befejezi a versenyt . Jogosult a bonus pontra .

6.) SZABÁLYTALANSÁGOK
6.1 Pályahatár a fehér vonalakon belül értendő . Kipördüléskor, pályaelhagyáskor a „Reset to Track” – „ Retrie From The Session ˝ használata tiltott. Aki
ezt alkalmazza büntetést von maga után
6.2 Verseny folyamán, minden olyan előzés szabálytalan, amely során akár a védekező, akár a támadó fél 4 kerékkel a pályát elhagyja , kivéve, ha baleset elkerülése, lekörözés megkönnyítése miatt történik. Szabálytalan előzés után a vétkes versenyző köteles maga elé engedni a vétlen versenyzőt
legkésőbb Az adott kör befejezéséig . Ennek figyelmen kívül hagyása büntetést von maga után.
6.3 Tilos a futam résztvevőinek kiszorítása. Amennyiben a versenyző haladási ívét úgy választja meg, hogy egy másik versenyzőt rákényszerít a pálya elhagyására, az kiszorításnak minősül. Kiszorításnak minősül továbbá, ha a kanyarbejáratnál az elöl haladó autó belső íven halad és
sodródik a külső ív felé, miközben a mögötte haladó autó első vezetőszárnya az előrébb haladó autó hátsó kerekeivel már egy vonalba kerül. A belső íven haladónak ebben az esetben a külső íven érkezettnek legalább annyi helyet kell szabadon hagynia, ahol a mellette haladó autó még elfér.
6.4 Tilos a védekezések során a ráhúzás legyezés . Ha a hátul haladó autó az elöl haladó mellé kerül a 6.3 pont szerinti módon, az elöl haladó nem kényszerítheti erős fékezésre tiltott haladási ívének megváltoztatásával a másikat „ráhúzással”. Kötelező – főleg íveken – a kanyarívet megtartani, még ha az az ív számára előnytelen is. Két egymás mellett haladó, vagy részben egymás mellett haladó autónál értelmezhetetlen az ideális kanyarív fogalma.
6.5 Tilos a védekezés során a cikázás. A lassabb (támadott) versenyző védekezése során haladási ívét támadtatásakor – amikor a gyorsabb (támadó) versenyző előzési közelségbe kerül – csak egyszer változtathatja meg. Támadtatásnál a haladási ív egynél többszöri változtatása tilos.
Különösen tilos a cikázás kanyar előtti féktávon [az első kihelyezett távolságjelző táblától, amennyiben a pályákon olyanok kihelyezésre kerültek].
6.6 A kilökés a versenyek során legtöbbször előforduló szabálytalanság – a rendszeres pályaelhagyás mellett – a kilökés, amely vagy jár autó-sérüléssel, vagy nem. A kilökés többnyire a féktávokon történik. A kilökés alatt azt értjük, ha két autó közül a hátsó olyan mértékben hozzáér az előtte haladó autóhoz, hogy annak
vezetője elveszti uralmát a verseny gépe felett, függetlenül attól, hogy elhagyja eközben a pályát vagy sem. Ha kilökés után közvetlenül a vétkes
(kilökő) versenyző megelőzi a vétlent, az szabálytalan előzésnek minősül. A balesetet okozó versenyző köteles büntetés terhe mellett a vétlen versenyzőt bevárni még akkor is, ha eközben őt magát megelőzi egy harmadik (negyedik stb.) autó. A bevárás nem történhet álló helyzetben a pályának azon részén, ahol az
beláthatatlan és maga is baleset forrása! azonban a balesettől számított körön belül kell megtörténnie a visszaengedésnek (kivétel az utolsó kör ott a célba érkezés előtt).
6.7 Safety Car, vagy Virtuális Safety Car fázis alatt tilos a megengedett sebességnél kivételesen
lassabban közlekedni féktesztelni.

7.) BÜNTETÉSEK
7.1 Rajt baleset okozásakor a vétkes versenyzőt –a baleset súlyosságától függően – a
versenybíróság a vétkest akár futam eltiltással is sújthatja.
7.2 A program egyes szabálytalanságok elkövetését automatikusan szankcionálja, melyre jelen
szabályzat nem tér ki.
7.3 A 6-os bekezdésben leírt szabálytalanságokat a Bírói testület bírálja el, ahol az alkalmazandó
büntetések a következők lehetnek:
a. büntető pont (10. bekezdés)
b. 5, 10, illetve 15-30 másodperces időbüntetés a baleset következményétől függően, illetve 3-6
rajthelyes büntetés is kiosztható a következő időmérőn elért eredményéhez képest
c. Eredmény törlés aktuális futamról DSQ
d. Futam eltiltás
e. Végleges kizárás
7.4 Reset To Truck alkalmazása Idomérő esetén 15 SEC büntetés a Versenyen végén , Versenyen
esetében DSQ illetve , ha alkalmazása során bármely versenyzőnek balesetet okoz további büntetéssel
sújtható.
7.5 Retrie From The Session alkalmazása esetén ( Időmérőn , Versenyen ) , ha más versenyzőnek
balesetet okoz büntetést von maga után .
7.6 Lobbyból Való Kilépés : Amennyiben valaki kiesik a verseny bármely szakaszában TILOS a szervert (
LOBBYt ) elhagyni a verseny befejezéséig .Kilépéssel veszélyezteti a szerver ( LOBBY ) összeomlását és
így a többi versenyző versenyét is tönkreteheti . Büntetési tétele következő verseny időmérőjéről való
eltiltás és a verseny végeredményéhez való 15mp időbüntetés . Lobby összeomlás esetén 2 versenytől
való eltiltás .

8.) ÓVÁS
8.1 Versenyt követően másnap 20:00-ig lehet az óvást benyújtani. Az óvásban meg kell jelölni az érintett kört és a futamfelvételéből az időt, az érintett versenyzők nevét, valamint röviden ismertetni kell az óvás indokát. Az óvás videó bizonyíték bemutatása nélkül automatikusan elutasítást eredményez.
8.2 A versenybíróság joga és kötelessége a futam során tapasztalt szabálytalanságok és a futamot követően benyújtott óvások elbírálása és szankcionálása. A versenybíróság részrehajlás nélkül, legjobb tudása szerint működik. A Versenybíróság döntése végleges és megmásíthatatlan. Fellebbezésnek helye nincs.

9.) ZÁSZLÓ SZABÁLYOK
9.1 Sárga zászló: Baleset, vagy autó akadály a pályán. Ez lehet egyszerű kipördülés, elakadás, sérüléssel vagy anélkül. Ilyenkor az adott szektorban tilos az előzés, és kötelező a tempó csökkentése a további balesetek elkerülése érdekében.
9.2 VSC, azaz Virtuális Safety Car: Valamely szektorban olyan baleset történt, amit aránylag rövid idő alatt megszüntethető. Ilyenkor is az előzés tilos, visszafogott tempóval haladnak az autók, miközben ügyelni kell arra, hogy a Delta érték „zöld színben” legyen. Ha „piros színben” van a Delta, akkor 12 másodperce van az illetőnek, hogy „zöldbe kerüljön, ellenkező esetben boxáthajtásos büntetést kap. VSC végén Zöld felirat jelzi, hogy folytatható a verseny.
9.3 Safety Car: Sárga felirattal „Safety Car” jelenik meg. Ekkor minden autó felsorakozik a Safety Car mögé. A lemaradt autók is csak csökkentett tempóval érhetik utol a mezőnyt a „zöld” delta értéket követve. Amikor a Safety Car kimegy a pályáról azt a harmadik szektornál kikapcsolt lámpákkal jelzi. Ekkor az elöl haladó autó tempója határozza mega haladást. A safety Car autót nem előzheti meg az elöl haladó autó. A rajtvonalig tilos az elöl haladó versenyautót előzni. Biztonsági autó fázis alatt tilos a büntetések letöltése.
9.4 Kék zászló: gyorsabb jármű közeledik, elengedési kötelezettséggel. A lassú (körhátrányban lévő) versenyző köteles minél hamarabb félrehúzódni (az ideális ívről lehúzódni) és biztonságosan elengedni a gyorsabb versenyzőt! Az a lekörözendő versenyző, aki nem adja meg az ideális feltételeket a lekörözőnek, a program által kiosztott büntetésen túl –az eset súlyosságát vagy gyakoriságát figyelembe véve – további szankcióban is részesülhet.

10.) BUNTETŐPONT RENDSZER
10.1 5 büntető pontot, akkor az a következő futamán nem indulhat az időmérőn. Ezáltal a futamon a rajtrács végéről indulhat. Viszont, hogy tudjon az illető
valamilyen setuppal indulni futamon, ahhoz az időmérőn mehet olyan lassú kört, ami biztosan az utolsó rajtrácsra kvalifikálja magát. Ezáltal megmarad a parcferme-s beállítása.
10.2 10 elért büntető pontnál verseny eltiltás.
10.3 Figyelmeztetés: Olyan szituációk, melyek esetleg óvás benyújtásakor, vagy a
versenybíróság a futam után tapasztal, és nem ütik meg a büntetés mértékét, a vétkes versenyzőt figyelmeztetésben részesítheti.
10.3 Büntetőpont: Olyan vitatott esetek, melyek esetleg óvás benyújtásakor, vagy a futam után kerül elbírálásra, a vétkes versenyző büntetőpontban részesül. A büntetőpont mértéke, ami lehet 1-10 pont között, függ a szituáció súlyosságától.